Skip to Content
0
Former Member
Nov 20, 2008 at 07:37 AM

Pop up with long formatted text

164 Views

Hai all,

I need to create a popup with a long formatted text, i tried many FM's but cannot find one which does the job.

the text i need to display =

Disclaimer (verplicht) (This is the title)

Door akkoord te geven op deze disclaimer, verklaar je uitsluitend personeelsgegevens uit SAP te verwerken in overeenstemming met de privacyregeling en de van toepassing zijnde wet & regelgeving voor verwerking persoonsgegevens.

Het beoogde verwerkingsdoel dient overeen te komen met de bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gemelde verwerkingsdoelen voor verwerking van personeelsgegevens.

Onder verwerken wordt verstaan alle handelingen, vanaf verzamelen tot en met vernietigen.

[ ](checkbox) Ja, ik ga akkoord met de disclaimer