Skip to Content
0
May 15, 2007 at 05:24 AM

COMPARING TIME FIELD FROM VBRK TABLE

104 Views

HI I AM USING

FOLLOWING SELECT

SELECT VKVBELN VKXBLNR VKERZET VKERDAT

VPCHARG VPFKIMG VP~MATNR

INTO TABLE T_VBRK

FROM VBRK AS VK JOIN VBRP AS VP

ON VKVBELN = VPVBELN

WHERE VK~FKART = 'ZBFJ'

WHERE VK~ERZET GE VAR_TIME4

AND VK~ERZET LE VAR_TIME3

WHERE VK~ERDAT EQ VAR_DATE3

WHERE VK~ERDAT EQ VAR_DATE1

CONCATENATE VAR_TIME1(2) ':' VAR_TIME12(2) ':' VAR_TIME14(2) INTO

VAR_TIME3.

CONCATENATE VAR_TIME1(2) ':' VAR_MIN2 ':' VAR_TIME1+4(2) INTO

VAR_TIME4.

CONCATENATE VAR_DATE16(2) '.' VAR_DATE14(2) '.' VAR_DATE1(4) INTO

VAR_DATE3.

CONCATENATE VAR_DATE26(2) '.' VAR_DATE24(2) '.' VAR_DATE2(4) INTO

VAR_DATE4.

DATA IS THERE IN VBRK TABLE BUT IT IS NOT GETTING SELECTED