Skip to Content
0
Jun 22, 2016 at 08:51 PM

Enhance select statement (takes over 3 MINs to execute)

60 Views

select


AFVC~PERNR AFIH~IWERK AFIH~KUNUM AUFK~AUFNR AFIH~AUFNR AFKO~AUFNR AFVC~VORNR AFVC~LTXA1 AFVV~ARBEI AFVV~ISMNW AFVV~ARBEH AFVC~LARNT AFIH~SERMAT AFIH~SERIALNR AFIH~DEVICEID AFIH~ADDAT AFVV~IEDD AUFK~ERDAT vbak~ERDAT as so_ERDAT vbak~VBELN

AUFK~VAPLZ AUFK~WAWRK

AFIH~INGPR AFVC~AUFPL AFVV~APLZL AFVV~AUFPL

INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab

from ( AUFK

inner join AFIH

on AFIH~AUFNR = AUFK~AUFNR

inner join AFKO

on AFKO~AUFNR = AUFK~AUFNR

inner join AFVC

on AFVC~AUFPL = AFKO~AUFPL

inner join AFVV

on AFVV~APLZL = AFVC~APLZL

and AFVV~AUFPL = AFVC~AUFPL

LEFT OUTER JOIN vbak

on VBAK~AUFNR = AUFK~AUFNR )


where AFIH~IWERK in SP$00002

and AFIH~INGPR in SP$00003

* and AFIH~ADDAT in SP$00005

and AFVC~PERNR in SP$00001

and AFVC~LARNT in SP$00004

and AFVV~IEDD in SP$00006

and AUFK~ERDAT in SP$00007

and AFVC~PERNR ne ''