Skip to Content
0
Former Member
Sep 16, 2005 at 09:33 AM

innerjoin

16 Views

can anyone can tell me how to join 4 tables and correct the below coding..

select maramatnr vbaparktx likpvbeln vbapnetpr

likpwaerk vbapaudat likpnetwr maramstae

vbakauart vbakvtweg vbapposnr vbapshkzg mara~extwg

maramstav likplfdat likplfart likpwadat_ist

likpvkorg marakunnr mara~matkl into corresponding

fields of table itab from vbak

inner join likp

on vbakvbeln = likpvbeln

inner join vbap

on vbakvbeln = vbapvbeln

inner join mara

on vbapmatnr = maramatnr

  • inner join vbak

  • on lipsvbeln = vbakvbeln

where vbak-vtweg in s_vtweg

and mara-kunnr in s_kunnr

and vbap-audat in s_audat

and vbak-auart in s_auart

and likp-vkorg in s_vkorg

and vbap-netpr in s_netpr.

thks in advance

raju.